Wsparcie bliskich w leczeniu spastyczności


Spastyczność poudarowa, czyli bolesne napięcie mięśniowe jest jedną z najczęstszych konsekwencji udaru mózgu, z którą zmaga się 30 procent...

Światowy dzień udaru


Ile czeka się na rehabilitację po udarze mózgu w Polsce? Z okazji światowego dnia udaru mózgu Fundacja Udaru Mózgu publikuje mapę powrotu do...

Światowy Dzień Fizjoterapii Kampania Otwórz dłoń po udarze


4,5 tys. osób rocznie traci sprawność w wyniku spastyczności poudarowej. W efekcie chorzy nie mogą samodzielnie utrzymać kubka czy umyć rąk.

Spastyczność poudarowa: liczy się czas


4,5 tys. osób rocznie w Polsce traci sprawność wskutek spastyczności poudarowej. W konsekwencji codzienne czynności stają się wyzwaniem, a...